Kontakt

Pokud Vás moje tvorba oslovila, budu rád, když mi napíšete, třeba jen o pohádku nebo autorské čtení. Ale také třeba můžeme společně vydat další knížku.

Každý dobrý skutek bude po zásluze odměněn!
Ať je Váš život jako v pohádce!

Petr Březina

web: vasepohadky.cz

Jedním z druhů práv, jenž je relevantní pro prostředí internetu, je právo autorské. V České republice platí v současnosti zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).