Kontakt

Pokud vás moje tvorba oslovila, budu rád, když nám napíšete a můžeme společně vydat další knížku právě pro vaši školu.

Ať je Váš život jako v pohádce!

Petr Březina – spisovatel

Ing. Eugen Satran – manažer +420 723 008 532

web: vasepohadky.cz

Jedním z druhů práv, jenž je relevantní pro prostředí internetu, je právo autorské. V České republice platí v současnosti zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).