Kontakt

Pokud Vás moje tvorba oslovila, budu rád, když mi napíšete, třeba jen o pohádku nebo autorské čtení. Ale také třeba můžeme společně vydat další knížku.

Petr Březina

mail: autor@vasepohadky.cz

web: vasepohadky.cz

Jedním z druhů práv, jenž je relevantní pro prostředí internetu, je právo autorské. V České republice platí v současnosti zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).