Kontakty

Pokud vás moje tvorba oslovila, budu rád, když nám napíšete nebo zavoláte.

Petr Březina +420 606 372 262

Ing. Eugen Satran +420 723 008 532

web: vasepohadky.cz

Jedním z druhů práv, jenž je relevantní pro prostředí internetu, je právo autorské. V České republice platí v současnosti zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).